Køb en andel af Danmarks største, digitale modeltogbane!

Vil du være medejer af en kommende publikumsucces, beliggende på en Århus´ allerbedste placeringer?

Banen vil koste ca. 12,5 millioner kroner og byggetiden vil være ca. 3 år hvor en mindre hær af nogle af Danmarks dygtigste modelbyggere skal genskabe markante dele af det danske landskab.

Derudover vil elektronikeksperter, eksperter i finmekanik, svagstrømselektronik og eksperter i lyd og lys skabe helt unikke tilskuerinddragende oplevelser, hvor apps. og Virtuel Reality bliver centrale elementer.

Allerede under bygningen skal der inddrages folk med styr på de sociale medier som bl.a. kan lægge film ud på YouTube og opbygge og vedligeholde en facebookside og vores Internetside.

Banen vil blive bygget i størrelse H0 (1:87) i 2-skinnedrift (fortrinsvis) og med et dansk tema og den skal tiltrække også nye turister til det midtjyske område.

Det færdige rum skal desuden være indrettet med café, legeområde til børnene og en butik med varer til modeltog. 

Mit navn er Helge Smith. Jeg stammer fra Nykøbing Falster, hvor jeg blev udlært som tømrer i min fars byggefirma. Da jeg traf min kone, flyttede jeg til Århus og min kone og jeg bor nu på Skødshoved på Mols i min kones fødehjem.

I en periode i min ungdom boede og arbejdede jeg i Midttyskland.
Jeg har i øvrigt arbejdet med projektstyring i flere år og i forskellige sammenhænge.

Siden jeg var dreng har jeg interesseret mig for modeltog  og og siden den digitale teknik, computerstyringen og laserudskæringen og helt nye hobbymaterialer er kommet til, er hobbyen blevet både lavteknologisk og højteknologisk. På mine rejser i udlandet har jeg set, hvordan store baner kan tiltrække hele familier som normalt bruger flere timer på oplevelsen.

- Og desuden: nordmændene har en, hollænderne har en, tyskerne har mange og de er alle sammen rene turistmagneter. Før eller senere vil der også blive bygget én i Danmark og det kan lige så godt blive dig og mig, der gør det.

Hvordan gør vi projektet til en succes?

MJB 8410 betyder ModelJernBane i postnummer 8410, Rønde. Navnet er tilfældigt. Placeringen var ikke endeligt afgjort og er det stadig ikke. Men det bliver på et trafikeret sted så tæt på Århus centrum som muligt.

I segmentet digitale modeljernbaner har MJB 8410 ingen konkurrenter i Danmark. Der er dog en analog bane i Hadsten med en mindre, digital bane.

Den nærmeste, digitale bane af nogen betydning ligger i Hamborg. Miniatur Wunderland har på 20 år vokset sig til verdens største modeljernbane og de tiltrækker over 1 million besøgende om året fra hele verden. Miniatur Wunderland har mere end 350 medarbejdere. Det er i dag Hamborgs største turistattraktion.

Allerede i etableringsfasen vil vi markere os stærkt på You Tube, på facebook og med en hjemmeside. Folk skal virkelig have lyst til at se, hvad vi foretager os og på plancher vil vi fortælle, hvad der videre skal ske, så man allerede glæder sig til det næste besøg, når man går.

Derudover skal der skrives artikler til danske og tyske modeljernbaneblade, så det potentielle publiíkum kan følge udviklingen.
Her er også arbejde til dig, der er god til sprog og som har styr på de sociale medier.

I forbindelse med åbningen vil vi indrykke annoncer i modelbanebladene og vi vil invitere journalister fra disse med, dels for at de i fred kan få hele banen gennemgået og dels for, at de kan rapportere fra selve åbningen.

Visse betingelser er afgørende for, at planen bliver en succes:

Placeringen er vigtig. Selv om huslejen på en central placering er meget høj, vil muligheden for succes alligevel øges ved den rigtige placering.

Ved åbning skal banen dække et areal på mindst 300 kvm. Den skal efterhånden vokse til måske det 3-dobbelte.

Generelt er det sådan, at jo større bane, jo større tiltrækningskraft har den. Tilbagevendende besøgende vil gerne se ændringer og banen bør derfor løbende udbygges, ligesom den nyeste teknologi hele tiden bør benyttes. Nogle af Danmarks dygtigste modelbyggere har allerede meldt sig til.

Allerede under etableringen kan vi tage reduceret entré. Der skal desuden arbejdes med mersalg i café og i butik.

Der er noget at arbejde med.
I og omkring Århus var der i 2015 mere end 920.000 turistovernatninger.

På Djursland var der i 2014 cirka 645.000 turistovernatninger.
Der bor 9 millioner mennesker i op til 5 timers bilkørsel fra modelbanen.

Selskabet vil balancere ved ca. 50.000 besøgende årligt.

Ved ca. 100.000 besøgende årligt vil der kunne udbetales ca. 20% og anparten vil desuden opspare ca. 30% i selskabet.

 

Cyklisterne pedaler, kører op og ned ad bakker og udenom parkerede biler.

Fuldt finansieret til de første 3 års bygning skal der sælges 1.250 andele af 10.000 kr. Enhver kan købe 1 eller flere andele. Hver andel giver 1 stemme ved generalforsamlinger. Generalforsamlingen vælger selv bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter direktøren.

Jeg begynder selv med at reservere 20.000 kr til brug for markedsføring, juridisk bistand, møder mm. Pengene udløses i takt med, at de skal bruges til dette formål. Beslutter vi at oprette selskabet, vil beløbet blive konverteret til 2 anparter og forbruget vil indgå i regnskaberne. Bliver selskabet ikke dannet, er det mine private penge, jeg har tabt. Andre indskydere risikerer intet i denne fase.

Jeg er ikke selv god til jura, men vi laver selvfølgelig selskabet, så ingen risikerer mere end værdien af ens egne andele, hvis det værste skulle ske, at selskabet måtte likvidere efter nogle år.

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du rekvirere det foreløbige budget på legetoys@legetoys.dk.

 

Er du derefter interesseret, skal du markere hvor mange anparter, du ønsker. For hver anpart, du bestiller, skal der indbetales et depositum på 1.000 kr. Det er ikke gratis at administrere det her  og disse penge bliver ikke tilbagebetalt, hvis du trækker dit købstilbud tilbage.

Fastholder du dit købstilbud, skal du dog kun indbetale yderligere 9.000 kr per andel og ikke før du bliver bedt om det.

Hvis selskabet derimod IKKE bliver til noget, får du det fulde depositum tilbage. Det er altså risikofrit at reservere andele i selskabet.

 

Bilerne standser for rødt og blinker, inden de svinger.

En sommerdag ved Gudenåen.

Spørgsmål og svar

Hvad nu, hvis jeg vil sælge mine andele en dag?

Alle kan sælge deres egne andele til alle og enhver, men vi opretter en investorside med kodeordadgang, hvor man også kan udbyde sine andele. Her er muligheden for en god pris og en hurtig handel sikkert størst.

2 gange om året beregner vi den teoretiske pris på en andels værdi, men husk, den er aldrig mere eller mindre værd end det, man kan få for den. Den beregnede pris er kun vejledende.

Vi beregner prisen således: selskabets samlede anskaffelsesværdi fraregnet afskrivninger + samlet, opsparet formue. Det hele divideres med 1.250 for at få værdien af en enkel anpart.

 

Hvilke fordele er der ved at eje en andel?

Udover, at du gerne skulle have en kontant udbetaling af afkast en gang om året, har du naturligvis altid fri adgang med ledsager til udstillingen. 

Du vil også kunne købe med rabat i modeltogforretningen og i caféen.

I øvrigt bestemmer generalforsamlingen, hvilke fordele andelshaverne skal have.

Liv på perronen.